Logo Cover

Ek: “GÖRSELLEŞTİRİLEN ADALET: İnsan Hakları Videolarının Kanıtsal Değerini Artırmak İçin Saha Rehberi”

Bu paha biçileme el kitabındaki hikayeler ve vaka çalışmalarından gördüğümüz kadarıyla insan hakları ihlallerini vurgularken eğer doğrulanabiliyorsa, kullanıcı üretimi içerik önemli bir enstrüman olabiliyor. Ancak çoğu film yapımcısı ve aktivist daha fazlasını umuyor. Onlar oluşturdukları görsel içerikleri ihlallere adalet getirmesi beklentisindeler. Ne yazık ki yurttaşlar tarafından oluşturulan video ve diğer içeriklerin çok az bir kısmının mahkeme önüne delil olarak çıkarılacak kadar iyi kalitede olduğunu gözlemliyoruz.

Yurttaşlar ve aktivistlerin çoğunlukla yakalamak için hayatlarını tehlikeye attıkları görüntüler adaletsizliği vurgulamaktan ötesini yapabilir – bir süreç olarak adalete delil niteliğinde hizmet sağlayabilir. Yakında çıkacak olan “Görselleştirilen Adalet: İnsan Hakları

Videolarının Kanıtsal Değerini Artırmak İçin Saha Rehberi” (Visualize Justice: A Field Guide to Enhancing the Evidentiary Value of Video for Human Rights) kitabı yurttaş tanıklığı ve insan hakları aktivizmine video kullanımının yalnızca kağıt üzerinde bir ihlal ortaya çıkarımı olarak değil aynı zamanda uzun soluklu bir mücadele olarak adaletin sağlanmasında nasıl yardımcı olabileceğini anlatıyor.

Neden bir saha rehberi?

Görsel manipülasyonu kolay hale geldikçe ve yanlış içeriğin yaygınlaşması kolaylaştıkça, çekilen görüntülerin adaletsizliği vurgulamak için yeterli olamayacağı aşikar. Aktivistler tarafından kaydedilen görüntülere yalnızca gazeteciler tarafından değil aynı zamanda mahkemeler ve soruşturmacılar tarafından da “Doğrulama El Kitabı”ndaki sorular yöneltilmeli: Bu video doğrulanmış mı? Bu videonun ne zaman ve nerede kayda alındığı yeterince açık mı? Üzerinde oynanmış veya değiştirilmiş mi? Ayrıca adalet sistemi için daha geçerli diğer soruları da sormalılar: Bu görüntü insan hakları ihlaliyle ilgili mi? Kökeni ispatlanmış mı? Adaletin ortaya çıkarılmasına yarayacak potansiyelde mi?

Kimin için?

Rehber öncelikle sahada insan hakları ihlallerini görüntüleyen veya görüntüleyecek olanlar için. Bunlar yurttaş haberciler, aktivistler, topluluk muhabirleri veya insan hakları soruşturmacıları olabilir. Bazıları hali hazırdaki işlerinde bu tarz ihlalleri görüntülüyorlar ve yarattıkları videoların değerini açığa çıkarmak için bu rehberi kullanabilirler. Diğerleri ise belki de insan hakları ihlallerine dair soruşturmaları daha geleneksel yollardan yürütüyorlardır ancak hak ihlalleri raporlamalarına videoları dahil etmek ve topladıklarının değerini artırmak istiyor olabilirler.

WITNESS’in insan hakları alanında çalışan kişilerce ortaklaşa hazırladığı kapsamlı “Görselleştirilen Adalet” rehberi şunları içerecek:

  • Ceza adaletinde video’ların rolü
  • Kanıtsal değeri artırılmış video yakalamak için teknikler
  • Hangi görüntünün önceliklendirileceği
  • Üretilen medyayı hapishane parmaklarından korumak
  • Videoların adalet arayışında nasıl kullanıldığına ilişkin vaka çalışmaları

Gazetecilik ve adalet

“Doğrulama El Kitabı” gazeteciler ve kriz çalışanları için yurttaş videolarının nasıl analiz edeceğine ilişkin yeni yaklaşımlar sunarken WITNESS’in hazırladığı “İnsan Hakları Videolarının Kanıtsal Değerini Artırmak İçin Saha Rehberi” aynı konuya madalyonun diğer yüzünden bakacak ve sahada görüntü yakalamak için çalışanlara çektikleri materyalin hak ihlallerini ortaya çıkarabilecek ve hatta adaleti sağlayabilecek kadar önemli hale getirecek metodlar önerecek. Müşterek bir çalışmayla bu iki kaynak, daha fazla elde, daha fazla kameranın daha iyi bir gazeteciliği ve daha fazla adaleti getirebilmesini sağlayacak.

Daha fazla bilgi

El kitabının hemen yanına WITNESS’in websitesini yer işareti olarak ekleyin: www.witness.org.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.